Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze oferuje:

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

ZAPRASZAMY osoby niepracujące:

- w wieku od 25 roku życia,

- pozostające bez pracy przez minimum 6 mies.,

- z wykształceniem średnim lub niższym,

- zamieszkujące Miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, brzozowski lub strzyżowski.

 

DostępnE kursy:

1.     Język Angielski od podstaw do A2– 180h

2.     Język Angielski od poziomu A1 do A2 – 120h

3.     Język angielski od poziomu A2 do B2 – 120h

4.     Język Niemiecki od podstaw do A2 – 180h

 

Każdy kurs kończy się egzaminem typu TOEIC Bridge (A2), TOEIC Listening&Reading (B2) lub TELC Deutch (A2).

 

OFERUJEMY:

1.     Bezpłatny kurs oraz egzamin wraz z certyfikatem,

2.     Zajęcia w Rzeszowie, Strzyżowie, Kamieniu, Boguchwale, Brzozowie,

3.     Bezpłatne podręczniki do nauki języka sprawdzoną i skuteczną metodą „Speak your mind”,

4.     Sprawdzonych i doświadczonych lektorów,

Zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne.

 

Tel. 667 634 157, 17 852 27 60

 

Projekt  „Znam język – mogę więcej”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie 

Okres realizacji: od 01.12.2016 r. do 31.07.2018 r.

Wartość projektu - 699 989,40 zł,

Wkład Funduszy Europejskich - 594 990,99 zł.


Celem projektu jest nabycie kompetencji i umiejętności w obszarze znajomości języka angielskiego przez co najmniej 204  osoby (112 Kobiet) i z języka niemieckiego przez co najmniej 45 osoby (24 Kobiety) w tym 180 osób o niskich kwalifikacjach  i 240 osób w wieku 50 lat i więcej, z wykształceniem poniżej i powyżej ISCED 3, zamieszkujące województwo podkarpackie, pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem i podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języków obcych.
W projekcie weźmie udział 300 osób. W celu wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zgodnie z zasadą równości szans, kobiety stanowić będą 165 Uczestników Projektu.


DOSTĘPNE KURSY Z :
1.    Języka angielskiego na poziomach:

 • Od podstaw - A2– 8 grup x 180 godzin lekcyjnych,
 • A2 – 7 grup x 120 godzin lekcyjnych,
 • B2 – 5 grup x 120 godzin lekcyjnych

2.    Języka niemieckiego  na poziomie od podstaw do A2 – 5 grup x 180 godzin lekcyjnych.


W trakcie zajęć z języka angielskiego będzie stosowana m.in. metoda SPEAK YOUR MIND, z języka niemieckiego będzie stosowana m.in. metoda RAPID DEUTSCH Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym dla wszystkich uczestników TOEIC Bridge/ TOEIC Listening & Reading/TELC Deutsch.


ZAPRASZAMY OSOBY:

 • w wieku od 25 roku życia z wykształceniem średnim lub niższym,
 • w wieku 50 lat i więcej niezależnie od posiadanego wykształcenia,
 • pozostające bez pracy przez minimum 6 mies.,
 • zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.


OFERUJEMY:

 • Bezpłatny kurs oraz egzamin wraz z certyfikatem,
 • Zajęcia organizowane na terenie całego województwa podkarpackiego,
 • Bezpłatne podręczniki do nauki języka sprawdzoną i skuteczną metodą „Speak your mind”,
 • Sprawdzonych i doświadczonych lektorów,
 • Zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne.