Aktualności

Rekrutacja uczestników do projektu „Znam język – mogę więcej” prowadzona jest w sposób ciągły. W terminie tj.: od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. wpłynęło 71 formularzy zgłoszeniowych w tym:

• 61 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka angielskiego,
• 10 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka niemieckiego

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączeniu:

Lista formularzy zgłoszeniowych 08.09.2017

pdf

Lista formularzy zgłoszeniowych 30.09.2017

pdf

Lista formularzy zgłoszeniowych 08.09.2017

pdf

Lista formularzy zgłoszeniowych 30.09.2017

pdf

 

 

Rekrutacja uczestników do projektu „Znam język – mogę więcej” prowadzona jest w sposób ciągły.  W terminie tj.: od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. wpłynęły 51 formularzy zgłoszeniowych w tym:

• 41 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka angielskiego,

• 10 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka niemieckiego

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączeniu:

Lista formularzy zgłoszeniowych 08.09.2017

pdf

Lista formularzy zgłoszeniowych 30.09.2017

pdf

 

 

 

Rekrutacja uczestników do projektu „Znam język – mogę więcej” prowadzona jest w sposób ciągły. W terminie tj.: od 01.04.2016 r. do 30.06.2017r. wpłynęły 37 formularzy zgłoszeniowych w tym:
• 25 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka angielskiego,
• 12 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka niemieckiego

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączeniu

pdf doc

 

 

Uprzejmie informujemy, zostały dokonane zmiany w “Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w   projekcie” oraz w dokumentach zgłoszeniowych w ramach projektu “Znam język – mogę więcej”. Zmiany dotyczą poszerzenia obszaru realizacji projektu na całe województwo podkarpackie oraz rozszerzenie grupy docelowej o osoby w wieku 50 lat i więcej niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Zmieniony Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w  projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są do pobrania w zakładce "Dokumenty".

Rekrutacja uczestników do projektu „Znam język – mogę więcej” prowadzona jest w sposób ciągły.
W terminie tj.: od 01.12.2016 r. do 31.03.2017r. wpłynęły 82 formularze zgłoszeniowe w tym:
• 56 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka angielskiego,
• 26 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka niemieckiego

Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 82 osoby do udziału w projekcie „Znam język – mogę więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączeniu pdf pdf