Aktualności

W terminie tj.: od 7.03.2018 r. do 04.05.2018 r. wpłynęło 24 formularze zgłoszeniowe na szkolenia z języka angielskiego.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączeniu:  

Lista uczestników

pdf

 

 

Rekrutacja uczestników do projektu „Znam język – mogę więcej” prowadzona jest w sposób ciągły. W terminie tj.: od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. wpłynęło 82 formularze zgłoszeniowe na szkolenia z języka angielskiego.

 
Lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączeniu:   

 

Lista uczestników 02.01.2018

pdf

Lista uczestników 29.01.2018

pdf

Lista uczestników 28.02.2018

pdf

Lista uczestników 02.03.2018

pdf

Lista uczestników 05.03.2018

pdf

Lista uczestników 07.03.2018

pdf

 

 

Rekrutacja uczestników do projektu „Znam język – mogę więcej” prowadzona jest w sposób ciągły. W terminie tj.: od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. wpłynęło 71 formularzy zgłoszeniowych w tym:

• 61 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka angielskiego,
• 10 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka niemieckiego

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączeniu:

Lista formularzy zgłoszeniowych 04.10.2017

pdf

Lista formularzy zgłoszeniowych 10.10.2017

pdf

Lista formularzy zgłoszeniowych 08.11.2017

pdf

Lista formularzy zgłoszeniowych 11.12.2017

pdf

 

 

Rekrutacja uczestników do projektu „Znam język – mogę więcej” prowadzona jest w sposób ciągły.  W terminie tj.: od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. wpłynęły 51 formularzy zgłoszeniowych w tym:

• 41 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka angielskiego,

• 10 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka niemieckiego

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączeniu:

Lista formularzy zgłoszeniowych 08.09.2017

pdf

Lista formularzy zgłoszeniowych 30.09.2017

pdf

 

 

 

Rekrutacja uczestników do projektu „Znam język – mogę więcej” prowadzona jest w sposób ciągły. W terminie tj.: od 01.04.2016 r. do 30.06.2017r. wpłynęły 37 formularzy zgłoszeniowych w tym:
• 25 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka angielskiego,
• 12 formularzy zgłoszeniowych na szkolenia z języka niemieckiego

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączeniu

pdf doc